Tidligere installationer af robotplæneklippere

Kreative løsninger er vores speciale

Installation

I dette tilfælde skulle en Husqvarna Automower 315 ladestation stå på fliser, så den lå godt gemt under den i forvejen opsatte kasse til husets varmepumpe.

Skjult kabelføring

Istedet for, at afgrænsnings- og guidekabler skulle ligge synligt ovenpå fliserne, blev de istedet lagt under fliserne, hvilket hverken generer robot eller mennesker.

Slutresultat

Til sidst ender det med en installering, hvor kablet ligger skjult under fliserne. En simpel løsning, der samtidig er en fryd for øjet, idet man slipper for synet af kabler, der ligger henover fliserne.

Passage af indkørsler

Ved at ligge kablet under indkørslens brosten, er det her muligt for robotten at kunne passere mellem flere haver uden, at kablet skal ligger henover indkørslen. I dette tilfælde bliver kablet ført igennem et foringsrør, således at kablet ikke bliver påvirket af trykket fra stenene.

 
 

Kabelfri robotplæneklipper

Billedet viser en installation vi har lavet omkring på en større landbrugsejendom. En Husqvarna Automower 550 EPOS passer her 8500 m2 græsplæne med adskillige smalle passager - helt uden kantkabler. 

Området er delt op i 12 plæner, der klippes systematisk i baner og 6 plæner klippes tilfældigt for at opnå bedste resultat.

De lysegrønne områder repræsenterer græsplænerne, mens de blå streger markerer transportstierne fra ladestationen og rundt til plænerne. 

Med robottens intelligente navigationsfunktioner og store arbejdsområde er Automower 550 EPOS den ideelle løsning til at holde selv store græsplæner pæne og velplejede med minimal indsats fra din side.

Indkørsler, fliser og adskilte haver

Løsninger for selv komplekse haver

Over indkørsler

Robotten kan opsættes, så den kan passere fliser eller brosten som ligger i indkørslen og adskiller husets forhaver. Dette gøres ved, at der (som i dette tilfælde) ligges et foringsrør under fliserne, hvori kablet her kan løbe. Dette sikrer kablets holdbarhed ved gentagne tryk fra fliserne således, at der ikke opstår et kabelbrud

Adskilte haver

I dette tilfælde skulle en Viking iMow 422P dække en have samt forhave. Afgrænsningskablet blev derfor lagt ned sådan, at robotten kan passere indkørslen. Således slipper man for to ladestationer og robotten kan derved selv klare arbejdet.

På tværs af haver

I tilfælde hvor haverne omkring huset er adskilt, er det muligt at anlægge "tunneller" mellem haverne, så robotten kan passere fra den ene have til den anden, uden at man selv skal til at flytte robotten fra have til have.

 
 

Passage mellem flere haver

Ved at forbinde flere haver med tunneller, kan man på denne måde lade robotten klare hele arbejdet af sig selv. Alternativet ville være, at man selv skulle rykke robotten rundt til de adskilte haver - hvilket ikke er en optimal løsning. Med passagerne gør man det muligt for robotten at komme rundt til husets forskellige haver. Grunden til at nogle vælger at anlægge en tunnel mellem haverne istedet for at lave et hul i hækken er, at dette ikke skal vedligeholdes.

En robot til enhver have

Uanset hvordan haven er opsat, kan en robot klare græsslåningen

Kantklipning

I haver hvor der er anlagt fliser i kanterne, kan robotten indstilles til at køre ud over kablet og derved få cm op på fliserne. Dette gør, at robotten kan klippe helt ud til kanten af græsplænen, så man selv slipper for at klippe kanterne til.

Komplekse haver

På trods af, at haven skulle bestå af mange bede, buske og samtidig have smalle passager, er det stadigvæk muligt at få et rigtig godt klipperesultat med en robotplæneklipper. I dette tilfælde er det en Viking iMow 422P, som har fået dette til opgave.

Skjult kabelføring

Endnu et eksempel på, hvordan det er muligt at skjule afgrænsningskablet, så robotten kan passere problemfrit over fliser ved indkørsler eller stier uden, at kablet skal ligge midt henover vejen til gene for alle og enhver.

Store arealer

Fodboldbaner og græsområder bliver næsten vedligeholdelsesfrie

Installation

I dette tilfælde skulle der installeres 5 styks Husqvarna Automower 450X, som alle er med Automower Connect. Vha. dette modul kan man gennem en smartphone overvåge samtlige robotter vha. GPS-styring og samtidig ændre og optimere indstillingerne for hver robot.

Opsætning af ladestation

Til hver ladestation er der ført guidekabler, som er med til at optimere robottens ud- og hjemkørsel. Dette er med til at reducere søgningstiden tilbage til ladestationen og sikrer derved, at robotten altid kan finde tilbage. Sporene fra vores kabelnedlægger maskine vil dog hurtigt forsvinde og plænen vil ligne sig selv igen i løbet af få dage.

Færdigt resultat

Efter fuldendt installation kan robotterne gå i gang med det samme. Gennem GPS-systemet kan de hver især tilpasse deres klippemønster til bestemte områder og herved sikres optimal plænedækning og klipperesultat. De 5 robotter kan sammenlagt dække 25.000 m² og kan derudover håndtere stigninger på op til 45%

Ikke kun forbeholdt private haver

Boligforeninger, offentlige parker, kirkegårde og flere endnu

Boligforeninger

Flere boligforeninger er begyndt at gå over til robotplæneklippere. I dette tilfælde skulle 2 styks Husqvarna Automower 450X varetage græsslåningen af en boligforenings græsarealer. Dette er til mindre gene for beboerne, da robotten er meget støjsvag sammenlignet med en almindelig havetraktor.

Kirkegårde

Takket være deres støjsvage teknologi, så ses flere robotplæneklippere på kirkegårde, da de er med til at bidrage til et roligt og uforstyrret miljø omkring gravsteder.

Synlighed i parker

Det er muligt at få monteret LED-forlygter, hvis dette er noget man ønsker. Dette er med til at øge synligheden af robotten, når den kører om natten. På billedet ses en Husqvarna 430X.

LED-forlygter er standardudstyr i følgende modeller: 315X, 430X og 450X.